viernes, 8 de marzo de 2013

(8 MAR) Marea desobedient per a la Revolució Integral // Marea desobediente para la Revolución Integral

(CAT)

A totes les dones que han parit la Marea de la Revolució

Signen: Dones Compromeses, Resistents, Enxarxades, Austeres, Revolucionàries, Activistes, Desobedients, Integrals, Creadores, Actives, Lliures, Somniadores...

8 de març del 2013

------------------------------------------------------------------

Marea desobedient per a la Revolució Integral


Mar ja no tenia por. El temor era subtil i fugaç, només per la possibilitat de tornar als moments en els quals no li pertanyien les seves temors. Però sempre, quan entrava a una cova, s'hi endinsava mentre s'acariciava al ventre de la Muntanya, on sabia que si volia expressar-se, la sentien:


    - Aquí estàs segura, pots explicar-m'ho —va dir ressonant una veu familiar.
Mar no tenia temps a perdre. Va tenir la certesa del temps del sí, i va arrencar a comunicar-se des de la veu d'una realitat que no li pertanyia només a ella:

- Estem refent la llar. T'ho dic amb la fermesa i la confiança de la coherència. Ens estàvem descuidant de posar llenya al foc, i els pals no ens deixaven de caure. Moltes companyes pensaven que les trepitjarien si sortien del camí traçat i per aquest motiu baixaven la mirada.

Ara hem après, caminem lliures, i ens hem compromès a construir juntes. Continuem per la drecera que ja poques dignament caminaven: cap a l'alliberament i la reconstrucció de les condicions de la nostra existència com a subjecte col·lectiu. L'anomenem Revolució Integral, i sabem que t'agradarà.

La veu de la Muntanya va pronunciar un llarg silenci alhora que feia memòria de totes les vegades en què al llarg la Història havia vist florir processos revolucionaris. Va recordar les revolucions manipulades, les que no van canviar res; les que no eren revolucions. Però, també, recordava les floretes rebels, les més dignes, les més pures; aquelles que mai no han deixat de resistir i batallar per la descolonització. Les originàries que conserven en la saviesa dels seus pobles la recepta del viure bé, no del benestar individual, sinó del conviure amb abundància del que és fonamental, en el fluir dels sentiments i de la vida alegre.
Ho va comprendre de cop: la llavor d'aquesta Revolució germinarà reforçada per les capacitats d'aquelles que li donen l'aigua i la llum; la capacitat de vincular-se amb l'entorn i recuperar els sabers ancestrals.
Ella, la Muntanya, es va comprometre a aportar la Terra on fer créixer la Revolució Integral.

- Un nova revolució, que emocionant! I què més necessiteu? —va respondre animada la veu de la Muntanya.


Continua llegint -->   http://enricduran.cat/marea-desobedient-per-a-la-revolucio-integral/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CAST)

      A todas las mujeres que han parido la Marea de la Revolución

Firman: Mujeres, Comprometidas, Resistentes, Enredadas, Austeras, Revolucionarias, Activistas, Desobedientes, Integrales, Creadoras, Activas, LibrEs, Soñadoras...

8 de marzo del 2013


----------------------------------------------------------------------------

Marea desobediente para la Revolución Integral


Mar ya no tenía miedo. El temor era sutil y fugaz, sólo por la posibilidad de volver a los momentos en los que no le pertenecían sus temores. Pero siempre, cuando entraba en una cueva, se adentraba mientras se acariciaba al vientre de la Montaña, donde sabía que si quería expresarse, la escuchaban:

    - Aquí estás segura, puedes explicármelo - dijo resonando una voz familiar.

Mar no tenía tiempo que perder. Tuvo la certeza del tiempo del sí, y arrancó a comunicarse desde la voz de una realidad que no le pertenecía sólo a ella:

- Estamos rehaciendo el hogar. Te lo digo con la firmeza y la confianza de la coherencia. Nos estábamos descuidando de poner leña al fuego, y los palos no nos dejaban de caer. Muchas compañeras pensaban que las pisarían si salían del camino trazado y por ese motivo bajaban la mirada.

Ahora hemos aprendido, caminamos libres, y nos hemos comprometido a construir juntas. Continuamos por el sendero que ya pocas dignamente caminaban: hacia la liberación y la reconstrucción de las condiciones de nuestra existencia como sujeto colectivo. Lo llamamos Revolución Integral, y sabemos que te gustará.

La voz de la Montaña pronunció un largo silencio al tiempo que hacía memoria de todas las veces en que a lo largo la historia había visto florecer procesos revolucionarios. Recordó las revoluciones manipuladas, las que no cambiaron nada; las que no eran revoluciones. Pero, también, recordaba las florecillas rebeldes, las más dignas, las más puras; aquellas que nunca han dejado de resistir y batallar por la descolonización. Las originarias que conservan en la sabiduría de sus pueblos la receta del vivir bien, no del bienestar individual, sino del convivir con abundancia de lo que es fundamental, en el fluir de los sentimientos y de la vida alegre.
Lo comprendió de repente: la semilla de esta Revolución germinará reforzada por las capacidades de aquellas que le dan el agua y la luz; la capacidad de vincularse con el entorno y recuperar los saberes ancestrales.

Ella, la Montaña, se comprometió a aportar la Tierra donde hacer crecer la Revolución Integral.

- Una nueva revolución, ¡Qué emocionante! ¿Y qué más necesitáis? – Respondió animada la voz de la Montaña.

Continua leyendo -->   http://enricduran.cat/es/marea-desobediente-por-la-revolucion-integral/

_______________________________________________ Publicaciocrisi mailing list Publicaciocrisi@llistes.moviments.net https://llistes.moviments.net/listinfo/publicaciocrisi

No hay comentarios:

Publicar un comentario