miércoles, 26 de junio de 2013

LaTele recupera les emissions pel canal 37 de la TDT (VIDEO)

(CATALÀ) LaTele recupera les emissions pel canal 37 de la TDT

Una setmana després del tancament irregular (enllaç primer comunicat) dels equips pels que emetia LaTele, es reprenen les emissions pel canal 37 de la TDT tot i que l'antic emissor pel que transmitia continua precintat.

LaTele porta més de 10 anys existint com a televisió lliure, comunitària i dels moviments socials, però sempre sota l'amenaça d'un possible tancament de les emissions i en la precarietat econòmica més absoluta. Des de l'inici del projecte l'any 2003, l'Assemblea per la Comunicació Social va treballar per aconseguir un marc legal que garantís l'emissió dels mitjans audiovisuals comunitaris a l'espai radioelèctric. La llei que en va sorgir va resultar del tot insuficient. Les ràdios i les televisions comunitàries continuen en una situació de plena indefensió i absoluta marginalitat. En principi, tenen reconeguda l'existència però, en la pràctica, se'ls impossibilita la pervivència.

Malgrat els atacs i els incompliments de les administracions públiques, des de LaTele continuarem excercint el nostre dret de dotar-nos de mitjans de comunicació lliures i comunitaris que no depenguin ni de les administracions ni de les grans multinacionals. No deixarem d'exercir la nostra necessitat individual i col·lectiva d'expressar opinions i crítiques, generar la nostra pròpia informació i crear els nostres espais de comunicació.

LaTele treballa de forma autogestionada i per continuar endavant necessita l'ajuda de totes. Si vols col·laborar i participar a LaTele pots:
- Aportar videos i material que consideris interessant a través de l'espai Wikitele a la web http://latele.cat.
- Participar activament venint a les assamblees obertes dels dimecres i col·laborar en la pròpia gestió del canal.
- També pots fer-te sòcia (només 20 euros l'any!!!). LaTele necessita 500 noves sòcies perquè el projecte sigui viable. Ens ajudes?

Entre totes fem possible LaTele dels moviments socials! #LaTeleNoCalla

Més informació: http://latele.cat/article/latele-recu...

-----

(CASTELLANO) LaTele recupera las emisiones por el canal 37 de la TDT

Una semana después del cierre irregular de los equipos por los que emitía LaTele, se reanudan las emisiones por el canal 37 de la TDT aunque el antiguo emisor con el que se transmitía continúa precintado.

LaTele lleva más de 10 años existiendo como televisión libre, comunitaria y de los movimientos sociales, pero siempre bajo la amenaza de un posible cierre de las emisiones y en la precariedad económica más absoluta. Desde el inicio del proyecto en 2003, la Assemblea per la Comunicació Social trabajó para conseguir un marco legal que garantizara la emisión de los medios audiovisuales comunitarios en el espacio radioeléctrico. La ley que surgió resultó del todo insuficiente. Las radios y las televisiones comunitarias continúan en una situación de plena indefensión y absoluta marginalidad. En principio, tienen reconocida la existencia pero, en la práctica, se les imposibilita la supervivencia.

A pesar de los ataques y los incumplimientos de las administraciones públicas, desde LaTele continuaremos ejerciendo nuestro derecho de dotarnos de medios de comunicación libres y comunitarios que no dependan ni de las administraciones ni de las grandes multinacionales. No dejaremos de ejercer nuestra necesidad individual y colectiva de expresar opiniones y críticas, generar nuestra propia información y crear nuestros espacios de comunicación.

LaTele trabaja de forma autogestionada y para seguir adelante necesita la ayuda de todas. Si quieres colaborar y participar en LaTele puedes:
- Aportar vides y material que consideres interesante a través del espacio Wikitele de la web.
- Participar activamente viniendo a las asambleas abiertas de los miércoles y colaborar en la propia gestión del canal.
- También puedes hacerte socia (¡sólo 20 euros al año!). LaTele necesita 500 nuevas socias para que el proyecto sea viable. ¿Nos ayudas?

¡Entre todas hacemos posible LaTele de los movimientos sociales! #LaTeleNoCalla

Más información: http://latele.cat/blogs/latele-recupe...

No hay comentarios:

Publicar un comentario